Преглед на файлове

Create readme.md

master
di0ib преди 3 години
родител
ревизия
230ba4f70e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      2pack/logo/readme.md

+ 1
- 0
2pack/logo/readme.md Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
[Osu Logo](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Osu!Logo_(2015).png) by [Dean "peppy" Herbert](https://en.wikipedia.org/wiki/Dean_Herbert_(developer)), used under CC BY SA / bw of original

Loading…
Отказ
Запис