Преглед на файлове

Update readme.md

master
di0ib преди 2 години
родител
ревизия
e64f37b210
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      gnap4x4/readme.md

+ 1
- 0
gnap4x4/readme.md Целия файл

@@ -7,6 +7,7 @@ BOM
1 Arduino Micro (not a Pro Micro)
47 1n4148 diodes
47 MX compatible PCB mount switches
1 2U PCB mount stabilizer

[How to order PCBs from gerber files](http://www.40percent.club/2017/03/ordering-pcb.html)


Loading…
Отказ
Запис