Преглед на файлове

Update readme.md

master
di0ib преди 3 години
родител
ревизия
f1642d56e2
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. 4
    0
      2pack/logo/readme.md

+ 4
- 0
2pack/logo/readme.md Целия файл

@@ -1,3 +1,7 @@
![osu_bw](Osu_bw.bmp)

[Osu Logo](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Osu!Logo_(2015).png) by [Dean "peppy" Herbert](https://en.wikipedia.org/wiki/Dean_Herbert_(developer)), used under CC BY SA / bw of original

File released under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

![Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png)

Loading…
Отказ
Запис