di0ib преди 7 години
родител
ревизия
0133725f07
променени са 3 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      keyboard/gherkin/gherkin.jpg
  2. Двоични данни
      keyboard/gherkin/pcb-bottom.png
  3. Двоични данни
      keyboard/gherkin/pcb-top.png

Двоични данни
keyboard/gherkin/gherkin.jpg Целия файл


Двоични данни
keyboard/gherkin/pcb-bottom.png Целия файл


Двоични данни
keyboard/gherkin/pcb-top.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис