Преглед на файлове

Add files via upload

master
di0ib преди 5 години
родител
ревизия
870695d2f4
променени са 3 файла, в които са добавени 1703 реда и са изтрити 0 реда
 1. 2
  0
    keyboard/foobar_rgb/eeprom-lefthand.eep
 2. 2
  0
    keyboard/foobar_rgb/eeprom-righthand.eep
 3. 1699
  0
    keyboard/foobar_rgb/foobar.hex

+ 2
- 0
keyboard/foobar_rgb/eeprom-lefthand.eep Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
:080000000000000000000001F7
:00000001FF

+ 2
- 0
keyboard/foobar_rgb/eeprom-righthand.eep Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
:080000000000000000000000F8
:00000001FF

+ 1699
- 0
keyboard/foobar_rgb/foobar.hex
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис