upload
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.
di0ib f0c942168f Update README.md 8 år sedan
doc Upload 8 år sedan
keyboard/tv44 Update keymap legend 8 år sedan
quantum Upload 8 år sedan
tmk_core Lufa 8 år sedan
util Upload 8 år sedan
.gitattributes :boom::camel: Added .gitattributes & .gitignore files 8 år sedan
.gitignore :boom::camel: Added .gitattributes & .gitignore files 8 år sedan
.gitmodules Upload 8 år sedan
.travis.yml Upload 8 år sedan
README.md Update README.md 8 år sedan
Vagrantfile Upload 8 år sedan

README.md

README

This is a stand alone copy of QMK to demonstrate software backlight brightness control of TheVan 44 LED backlight.

It will never be updated.